Geodeesia ja planeeringud

Maa-ala plaanid

Põhirõhk on maa-alade mõõdistusel mõõtkavas 1:500. Antud plaane kasutatakse projekteerimise ja planeeringute alusplaanidena. Suured kogemused hüdroehitiste projekteerimiseks vajalike alusplaanide mõõdistamisel. Lisaks teeme antud ehitistele teostusmõõdistust.

Ehitusgeodeesia

Teostame märketöid (mahamärkimised, teostused ja kontrollmõõdistused) ehitusplatsil, välisvõrkude teostusmõõdistust ja mahamärkimist. 

Mullastiku uuringud

Mullastiku uuringute andmete kandmine geodeetilisele alusplaanile. Olenevalt pinnasest võimaldab mullasond uurida kuni 5 m sügavuseni. Mulla lõimise ja turba lagunemisastme määramine. Veekogude mudakihi tüseduse määramine.

Planeeringute koostamine

Pakume komplekset teenust detailplaneeringute koostamisel. Teenus sisaldab geodeetilise alusplaani koostamist ning antud alale detailplaneeringu tegemist. Juhul, kui detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu jagamine kruntideks, siis teostame ka antud alal katastriüksuse jagamist. Paljud kliendid on peale detailplaneeringu kehtestamist ja kruntide moodustamist meie poole pöördunud ehitamiseks vajalike geodeetiliste tööde tellimiseks.