Maaparandus

Maaparandus ehk melioratsioon on pinnase, veetingimuste või maastiku eesmärgipärane ümbertegemine suurendamaks maa viljelusväärtust. Piiber Projekt OÜ on pikaajaline kogemus maaparanduse projekteerimise alal.  Enamusel meie töötajatest on veemajandusalane kõrgharidus.

Piiber Projekt OÜ on koostanud nii põllu- ja metsakuivenduste rekonstrueerimis- ja uuendamisprojekte kui ka projekteerinud uusi. Põllu- ja metsakuivendusprojektide lahutamatuks osaks on põllu- ja metsateede projekteerimine. Lisaks nimetatud teemadele kuuluvad meie projekteerimise valdkonda tuletõrjetiikide, settetiikide, puhastuslodude jms projekteerimine.

Piiber Projekt OÜ on koostanud aastate jooksul hulgaliselt põllumajandusmaa rekonstrueerimisprojekte, mille tulemusena on rekonstrueeritud drenaaži torustikke, kuivenduskraave, põlluvaheteid ja rajatud tuletõrjetiike ning  keskkonnakaitse rajatisi. Keskkonna seisukorra parendamiseks on Piiber Projekt OÜ koostanud maaparanduse eesvoolude ning jõgede rekonstrueerimis- ja tervendamisprojekte.

Ekspertiisid:

* Männila tee ekspertiis (2018)
* Marjasoo tee ekspertiis (2018)
* Vardi-Vardi tee ekspertiis (2018)
* Keldrissaare tee ja truupide ekspertiis (2018)
* Sarviku ja Põrguvälja teede ekspertiis (2017)
* Otiveski luha ligipääsude ekspertiis (2017)
* Aherainemäe tee ekspertiis (2018)