Firmast


Piiber Projekt OÜ tegevusaladeks on vesiehituse ja maaparanduse alased uurimis-, projekteerimis-, omanikujärelevalve ja ekspertiisi tööd ning geodeetilised ja maakorraldustööd.

Piiber Projekt OÜ on asutatud 1997. aastal RPUI EM (Riiklik Projekteerimise ja Uurimise Instituut "Eesti Maaparandusprojekt") inseneride poolt. Seega oleme Eesti Vabariigis üks parema selle ala kompetentsiga firmasid.

Meil on laialdased teadmised geosünteetsete materjalide (geotekstiilid, geokärjed, geovõrgud, kivikorvid, erosioonitõkkematid jne) kasutamisest.

Kohusetundlikkus ning keskkonnahoidlik probleemide käsitlus on märksõnad, mille põhimõtteid järgides pakume oma klientidele nende soove arvestavaid praktilisi lahendusi ja teemakohast konsultatsiooni.