Tehtud vesiehitustööd

 • Leevi jõe paisjärvede korrastamine
 • Roiu paisjärve truupregulaatori rekonstrueerimine
 • Simuni maaüksuse niisutustiik
 • Klifton Puit OÜ vähitiigid
 • Ülemiste järve kaldakindlustustammi rekonstrueerimine
 • Lilli paisjärve regulaatori rekonstrueerimine
 • Lootvina pikkjärve korrastamine
 • Sangaste Mäe vesiveski paisu kalapääs
 • Vastse-Roosa vesiveski paisu kalapääs
 • Aarna vesiveski paisu kalapääs
 • Ploomi paisjärve paisu kalapääs
 • Sillaoru kalapääsu rekonstrueerimine
 • Peetri järve regulaatori rekonstrueerimine ja Peetri järve puhastamine
 • Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks (koostöös Eesti Veeprojekt OÜ, Maves AS, Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, Kobras AS, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Merin OÜ, Ökokonsult OÜ, Projektbüroo Koda OÜ)
 • Vaidva jõe kalakoelmud
 • Kurepalu paisjärve paisu kalapääs
 • Lalli paisjärve paisu kalapääs
 • Karilatsi paisu kalapääs
 • Keila jõe kaldakindlustis
 • Amme jõe uuendusprojekt
 • Oruveski ja Muike paisjärvede regulaatori rekonstrueerimine
 • Pedeli jõe paisjärvede, suubuvate ojade ning Pedeli jõelõigu seisundi hindamine ning tervendamise võimaluste määramine (koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ)