Tehtud maaparandustööd

 • Kõpu I kuivendussüsteemide rekonstrueerimine
 • Eesti Maanteemuuseumi drenaazisüsteem
 • Vastse-Kuuste (TTP-408) ja Kiidjärve mk metsakuivenduse (TP-727) maaparandusehitiste projekt
 • Rimmu maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
 • Terikeste maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
 • Alumati-1, Alumati-2, Hainasoo ja Taheva-1 metsakuivenduse ehitiste ja teede rekonstrueerimine
 • Räpina polder I ja Tooste põllud maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
 • Räätsa (TTP-501) ja Kuura talu maaparandusehitiste rekonstrueerimine
 • Õisu II, Mõõnaste, Keskuse (Ülemõisa) ja Raadioja-Võikulaane maaparandusehitiste rekonstrueerimine
 • Halliste, Rähmiku ja Risti maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
 • Veltsa (TTP-387) maaparandussüsteemi teenindavate teede rekonstrueerimine
 • Kunnalaane, Laisi-Kunnalaane ja Lautri-Kunnalaane teede rekonstrueerimine
 • Meelste metsakuivendus
 • Pärtlivälja maaparandusehitiste rekonstrueerimine
 • Sootaga maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
 • Lahemaa rahvuspargi külastustaristu rekonstrueerimisprojektid
 • Majandatavate lamminiitude ligipääsetavuse parandamine Soomaa rahvuspargis
 • Kõrgessaare peakraavi uuendusprojekt
 • Vissupi metsakuivendusobjekti maaparandusehitiste uuendustööde kava
 • Laandora teede rekonstrueerimine